KLASIFIKATORS PUBLISKAJIEM IEPIRKUMIEM

Ja Jums ir jautājums par klasifikatora izstrādi vai interesē ņemt dalību konkursā, konsultācijas e-pasts: j.lapins@latnet.lv, zvaniet +371 26593956

Projektēšana

Sludinājums

Organizētājs

Iepirkuma nosaukums

CPV

Termiņš

08.10.2008

Garkalnes novada Dome

Garkalnes pamatskolas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde

71000000-8

30.10.2008

03.10.2008

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Ekspertu, kas nodrošina atzinumu sniegšanu par ES fondu aktivitāšu finansēto projektu specifiskajiem būvniecības jautājumiem, pakalpojumi

71000000-8

10.11.2008

01.10.2008

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Rīgas pilsētas ainavu teritoriju izdalīšana, analīze un novērtēšana

71000000-8

23.10.2008

07.10.2008

Kuldīgas pilsētas Dome

Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra apbūves inventarizācija

71210000-3

29.10.2008

08.10.2008

Kuldīgas rajona Padures pagasta padome

Projekta pieteikuma (iesnieguma) izstrāde finansējuma saņemšanai Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmai 2007.-2013.gadam

71220000-6

30.10.2008

03.10.2008

Liepājas pilsētas pašvaldība

Par tehniskā projekta izstrādi tramvaja līnijas pagarināšanai Liepājā EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta NR. LV0055 „Plānošanas un projektu izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros

71220000-6

25.11.2008

03.10.2008

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”

Rīgas apgabaltiesas ēkas jaunbūve Rīgā, Brīvības gatvē 207

71220000-6

18.12.2008

30.09.2008

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”

Tehnisko projektu izstrādāšana pašvaldības izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai

71220000-6

16.10.2008

30.09.2008

Rēzeknes Augstskola

Metu konkurss „Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes studiju korpuss Atbrīvošanas alejā 115”

71220000-6

24.11.2008

02.10.2008

Valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”

Rīgas pils Priekšpils rekonstrukcijas-restaurācijas skiču un tehniskā projekta izstrāde un autora uzraudzības veikšana

71240000-2

25.11.2008

03.10.2008

Ventspils pilsētas dome

Lielā laukuma, Ventspilī, rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar tehnisko specifikāciju

71242000-6

06.11.2008

07.10.2008

SIA “Komunālā pārvalde”

Par tiesībām veikt tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Dzelzceļnieku ielas rekonstrukcija posmā no Brīvības ielas līdz Stacijas laukumam, Liepājā”

71322000-1

30.10.2008

07.10.2008

SIA “Komunālā pārvalde”

Par tiesībām veikt tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Kūrmājas prospekta rekonstrukcija posmā no Uliha ielas līdz Zvejnieku alejai , Liepājā”

71322000-1

30.10.2008

07.10.2008

SIA “Komunālā pārvalde”

Par tiesībām veikt tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Atmodas bulvāra rekonstrukcija posmā no Karostas tilta līdz Turaidas ielai, Liepājā”

71322000-1

30.10.2008

07.10.2008

SIA “Komunālā pārvalde”

Par tiesībām veikt tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Rožu ielas rekonstrukcija posmā no Liepu ielas līdz Kuršu ielai , Liepājā”

71322000-1

30.10.2008

07.10.2008

SIA “Komunālā pārvalde”

Par tiesībām veikt tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Bērzu ielas rekonstrukcija posmā no K.Ukstiņa ielas līdz Zāļu ielai , Liepājā”

71322000-1

30.10.2008

07.10.2008

SIA “Komunālā pārvalde”

Par tiesībām veikt tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Kr. Valdemāra ielas un luksoforu objektu rekonstrukcija posmā no Peldu ielas līdz Rožu ielai, Liepājā”

71322000-1

30.10.2008

07.10.2008

SIA “Komunālā pārvalde”

Par tiesībām veikt tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve O.Kalpaka ielā no Ostas ielas līdz O.Kalpaka ielai 46 , Liepājā”

71322000-1

30.10.2008

02.10.2008

Jūrmalas pilsētas dome

Tehniskā projekta izstrāde ceļu pārvada pār dzelzceļu Dzintaros brauktuves renovācijai un būvdarbu autoruzraudzība saskaņā ar tehniskajām specifikācijām

71322300-4

05.11.2008

30.09.2008

A/S „Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes mežsaimniecība

Digitālā daļplāna aktualizēšana pēc zemes robežu precīzas uzmērīšanas Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2008.gadā – 6641 ha

71354100-5

22.10.2008

01.10.2008

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra “Pilsētsaimniecība”

Jelgavas pašvaldības ceļu un ielu inventarizācijas veikšana PPP (publiskās un privātās partnerības) ieviešanas ietvaros.

71355000-1

24.11.2008

06.10.2008

AS “Latvijas valsts meži”

Par tiesībām veikt meža autoceļu būvuzraudzības pakalpojumu Vidzemes reģiona Rietumvidzemes mežsaimniecībā. Apjoms – 36,482 km.

71520000-9

06.11.2008

06.10.2008

AS “Latvijas valsts meži”

Par tiesībām veikt meža autoceļu būvuzraudzības pakalpojumu Austrumvidzemes un Vidusdaugavas mežsaimniecībā. Apjoms – 34,565 km.

71520000-9

06.11.2008

02.10.2008

AS “Latvijas valsts meži”

Par tiesībām veikt meža autceļu būvuzraudzības pakalpojumu Dienvidlatgales un Vidusdaugavas mežsaimniecībās

71520000-9

06.11.2008

02.10.2008

AS “Latvijas valsts meži”

Par tiesībām veikt 38,812 km meža autceļu būvuzraudzības pakalpojumu Latgales reģiona Ziemeļlatgales mežsaimniecībā.

71520000-9

06.11.2008

02.10.2008

AS “Latvijas valsts meži”

Par tiesībām veikt 40,829 km meža autceļu būvuzraudzības pakalpojumu Latgales reģiona Ziemeļlatgales mežsaimniecībā.

71520000-9

06.11.2008

02.10.2008

AS “Latvijas valsts meži” LVM Meža infrastruktūra

Par tiesībām veikt meža autoceļu būvuzraudzības pakalpojumu Zemgales reģionā. Apjoms – 34,525 km.

71520000-9

06.11.2008

01.10.2008

VAS “Latvijas Valsts ceļi”

Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu periodiskās uzturēšanas 2009.gadā, 1.kārtas būvdarbu uzraudzība

71520000-9

25.11.2008

02.10.2008

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

“Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības reģistriem”

72000000-5

13.11.2008

30.09.2008

VAS “Elektronisko sakaru direkcija”

Pakalpojumi Informācijas tehnoloģiju jomā sistēmas optimizācijai un plānošanas dokumentu sagatavošanai

72130000-5

22.10.2008

06.10.2008

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Pašvaldību vienotās informācija sistēmas funkcionalitātes definēšanas, iepirkumu procedūras atbalsta, izveides uzraudzības un kvalitātes kontroles darbi

72200000-7

14.11.2008

02.10.2008

Cēsu pilsētas dome

Tīkla nodrošināšana, uzturēšana starp Cēsu pašvaldības iestādēm un interneta piegāde uz trīs gadiem

72700000-7

24.10.2008

07.10.2008

Latvijas Republikas Vides ministrija

Vēsturiski piesārņotās vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” sanācijas projekta dokumentācijas aktualizācija

73220000-0

29.10.2008

07.10.2008

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”

Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija

79000000-4

30.10.2008

30.09.2008

Valmieras rajona padome

“Projekta koordinatora, asistenta un ekspertu iepirkums Eiropas sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” īstenošanai Valmieras rajonā.”

79000000-4

23.10.2008

03.10.2008

Latvijas Republikas Veselības ministrija

Par Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada tehniskās palīdzības projekta „Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei” vadītāja pakalpojuma iegādi

79421000-1

24.11.2008

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: