KLASIFIKATORS PUBLISKAJIEM IEPIRKUMIEM

Ja Jums ir jautājums par klasifikatora izstrādi vai interesē ņemt dalību konkursā, konsultācijas e-pasts: j.lapins@latnet.lv, zvaniet +371 26593956

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumi

Posted by jlapins uz Oktobris 1, 2008

Energoefektivitāte ir enerģijas izmantošanas lietderīguma pakāpe, kas izpaužas galaproduktu veidā un kvalitātes samērā ar enerģijas patēriņu, skaidro Salspils portāls http://www.salaspils.lv. Dzīvojamo māju sektorā ar energoefektivitāti saprot pareizu un lietderīgu siltumenerģijas un elektroenerģijas izmantošanu, kā arī taupošu cilvēku uzvedību savā dzīvojamā fondā.

Jautājums par daudzdzīvokļu māju renovāciju ir ļoti aktuāls mūsdienās. Ir problemātisks denacionalizēto, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju stāvoklis. Vecajās ēkās bieži vien nav pietiekamās termoizolācijas. Sliktās apsaimniekošanas, minimālo remonta un renovācijas ieguldījumu dēļ daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ir tā nolietojušās, ka to remontēšanai ir nepieciešami lieli ieguldījumi.

Lai panāktu siltuma zudumu samazināšanu un enerģijas taupīšanu, kā arī patērētāja naudas līdzekļu ietaupījumu, valsts piedāvā izmantot šādus instrumentus:

a. Valsts atbalsta programma daudzdzīvokļu māju renovācijas veicināšanai (2007.-2010.gads)

b. Eiropas savienības struktūrfondu līdzekļi pasākumam “mājokļu energoefektivitāte” (2010.-2013.gads)

Uz doto brīdi valsts programma ir izstrādes stadijā, līdz ar to sekojiet līdz informācijai Mājokļu aģentūras mājaslapā www.ma.gov.lv

Valsts atbalsta programma daudzdzīvokļu māju renovācijas veicināšanai (2007.-2010.gads)

Programmas mērķis ir palielināt mājokļu pieejamību, ilgmūžību, iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanos, kā arī energoresursu ekonomisku izmantošanu.

Programmas apakšmērķi:

 • Stimulēt daudzdzīvokļu māju tehnisko apsekošanu;
 • Veicināt daudzdzīvokļu māju renovāciju, uzlabojot māju tehnisko stāvokli un energoefektivitātes rādītājus;
 • Veicināt iedzīvotāju līdzdalību māju uzlabošanas pasākumos, nepalielinot to izdevumu slodzi.

Atbalsta saņēmēji ir dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki, ja attiecīgā māja pārņemta to pārvaldīšanā un apsaimniekošanā (t.i. uz civillikumā noteiktā kārtībā noslēgta savstarpēja līguma pamata).

Valsts atbalsta programmā ir iestrādāti sekojoši atbalstāmie pasākumi daudzdzīvokļu ēkās:

 • Ēku energonovērtējums (energoaudits), kur valsts atbalsts sastāda 70% no kopējās summas;
 • Ēku renovācija, kur valsts atbalsts sastāda 20% no kopējās summas;

Programmas atbalsta pamatprincipi:

 • atbalsts kolektīva lēmumam;
 • atbalsts, ja ir sasniegts noteikts enerģijas ietaupījums

Iestrādātie kritēriji un ierobežojumi:

 1. Minimālie kritēriji:
  • daudzdzīvokļu māja ir uzbūvēta laikā no 1945.-1995. gadam;
  • daudzdzīvokļu māja ir tās īpašnieku valdījumā;
  • parādu saistības nepārsniedz 10-15 %.
 2. Atbalstāmās izmaksas nepārsniedz 40Ls / kvadrātmetru.
 3. Enerģijas lietojuma samazinājums nav mazāks par 20 %.

Eiropas savienības struktūrfondu līdzekļi pasākumam “mājokļu energoefektivitāte” (2010.-2013.gads)

Tiks atbalstītas sekojošās aktivitātes:

 • Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi;
 • nepabeigto ēku atjaunošana un siltumnoturības pasākumu realizēšana tajās.

Lai pieteiktos uz ES finansējumu ir jāraksta projekts atbilstoši visām ES prasībām. Tāpēc lūdzu sekojiet līdzi jaunumiem www.esfondi.lv mājaslapā.

Bankas piedāvā kredītu daudzdzīvokļu māju renovācijai

Kredīta mērķis ir daudzdzīvokļu māju kopīpašumā esošo daļu remonts, rekonstrukcija, atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana.

Aktivitātes, ko var finansēt

 • Nama siltināšana
 • Jumta nomaiņa
 • Siltummezglu modernizācija
 • Elektroinstalāciju, kanalizācijas sistēmu nomaiņa
 • Mājas fasādes un kāpņutelpu remonts utt.

Kredīta saņēmējs ir

 • Specializēti māju apsaimniekošanas uzņēmumi (privātie un pašvaldību uzņēmumi)
 • Dzīvokļu īpašnieku sabiedrības – biedrības un kooperatīvi.

Priekšnosacījumi kredīta saņemšanai

 • Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē vismaz 75% no mājas dzīvokļu īpašniekiem jāpiekrīt:
  • Veicamajiem remonta darbiem
  • Kredīta ņemšanai un kredīta apjomam
  • Apsaimniekošanas maksas paaugstināšanai
 • Bankā jāiesniedz kopsapulces protokola kopija/ izraksts
 • Bankā jāiesniedz informācija par veiktajiem maksājumiem par siltumu, ūdeni, apsaimniekošanas maksu un kopējie parādi nedrīkst pārsniegt 15% (vidēji iepriekšējos 2 gados)
 • Aizņēmējs izpilda aizdevuma līguma nosacījumus (atver kontus, reģistrē ķīlu vai pārslēdz jaunus apsaimniekošanas līgumus, iesniedz apdrošināšanas polisi)

Pēc sīkākas informācijas par kreditēšanu var griezties tuvākajās kredītiestādēs.

Avots: http://www.salaspils.lv

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: