KLASIFIKATORS PUBLISKAJIEM IEPIRKUMIEM

Ja Jums ir jautājums par klasifikatora izstrādi vai interesē ņemt dalību konkursā, konsultācijas e-pasts: j.lapins@latnet.lv, zvaniet +371 26593956

Publisko iepirkumu noteikumu konspekts

Posted by jlapins uz Septembris 19, 2008

Latvijā publiskais iepirkums tiek veikts balstoties uz Publisko iepirkumu likumu. (http://www.iub.gov.lv/iub/images/modules/items/item_file_1542_item_file_1542_pil.doc) un ar to saistītajiem MK noteikumiem http://www.iub.gov.lv/iub/2nd/?cat=625. Šī likuma darbība attiecas arī uz tiem privātā sektora uzņēmumiem, kas gatavojas piesaistīt Eiropas Savienības strukturālo fondu līdzekļus.

 • Valsts un pašvaldību iepirkumi – pasūtītājs attiecīgi ir valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldības, citas valsts iestāde, valsts padotībā esoša nekomerciāla rakstura iestāde, kā arī komersants, kura kredīta galvotājs ir valsts vai pašvaldība, vai koncesionārs;
 • Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi – pasūtītājs attiecīgi ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kura darbība ir siltumapgādē, gāzes apgādē un elektroenerģijas apgādē, ūdensapgādes jomā, transporta pakalpojumu sniegšanā, pasta pakalpojumu jomā, noteiktas teritorijas izmantošanas jomā;
 • ES finansētie projekti – pasūtītājs attiecīgi var būt gan valsts vai pašvaldības iestāde, gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, gan nevalstiska organizācija vai komercsabiedrība.

Iepirkumu līgumu veidi

 • Piegādes – preces pirkšana, pirkšana uz nomaksu, noma ar vai bez izpirkuma tiesībām;
 • Pakalpojumi – līgumi par pakalpojumu sniegšanu t.sk. pakalpojumu koncesija (pakalpojumu līgums ar nosacījumu, ka atlīdzība par šo līgumu ir tiesības sniegt pakalpojumu bez maksas par šīm tiesībām vai ar maksu par tām);
 • Būvdarbi – līgumi par būvniecības projektēšanu un darbu izpildi t.sk. būves koncesija (būvdarbu līgums ar nosacījumu, ka atlīdzība par šo līgumu ir tikai būves ekspluatācija vai būves ekspluatācija un maksa par to).

Iepirkuma procedūru veidi

 • Atklāts konkurss – visi ieinteresētie piegādātāji var iesniegt piedāvājumu;
 • Slēgts konkurss – visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie, kurus pasūtītājs uzaicina;
 • Cenu aptauja – iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie piegādātāji ir tiesīgi iesniegt piedāvājumu  un kurā izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu;
 • Sarunu procedūra – iepirkuma procedūra, kurā pasūtītājs apspriežas ar paša izraudzītiem piegādātājiem un ar vienu vai vairākiem no viņiem rīko sarunas par līguma noteikumiem;
 • Metu konkurss –  iepirkuma procedūra, kas pasūtītājam dod iespēju iegūt metu (plānu vai projektu), ko žūrijas komisija atzinusi par labāko konkursā ar godalgu piešķiršanu vai bez tās, galvenokārt pilsētu un jebkuras citas teritorijas plānošanas, arhitektūras, būvniecības vai datu apstrādes (tai skaitā valsts informācijas sistēmu) jomā.

Iepirkuma procedūras izvēle

 • Cenu aptauja– piegāžu vai pakalpojumu līgumu un paredzamā līgumcena ir no 10 000 līdz 50 000 latu; būvdarbu līgumu un paredzamā līgumcena ir no 10 000 līdz 120 000 latu.
 • Atklāts konkurss, slēgts konkurss vai sarunu procedūra – piegāžu vai pakalpojumu līgumu un paredzamā līgumcena ir lielāka par 50 000 latu; būvdarbu līgumu un paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu.
 • Sarunu procedūra – sākot no 10 000 latu.

Publisko iepirkumu likums paredz, ka kandidāti var apvienoties grupā neatkarīgi no komercdarbības veida un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu, kas tādējādi paver iespēju MVU pieteikties arī lielāku piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu konkursos.

Iepirkumu Uzraudzības Birojs

Publiskā sektora iepirkumu uzraudzību Latvijā veic Iepirkumu Uzraudzības Birojs (IUB) www.iub.gov.lv , kura mājas lapā ir atrodami ar iepirkumiem Latvijā saistītie tiesību akti un ES direktīvas, un cita ar iepirkumiem saistītā informācija- veidlapas, sludinājumi, sūdzības, statistika.

IUB mājas lapā publicētie sludinājumi aptver valsts, pašvaldību un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu iepirkumus, iepirkumus, kas tiek veikti piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, kā arī sludinājumu arhīvs un meklētājs, kurā ir apkopota informācija gan par aktuālajiem, gan visiem notikušajiem iepirkumiem Latvijā.

Saite: Aktuāli: http://www.iub.gov.lv/
Saite: Notikumi: http://www.iub.gov.lv/
Saite: Sludinājumi: http://www.iub.gov.lv/iub/2nd/?cat=582

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: